Protect the climate - home

2 stopnie więcej – i co z tego?

Ochrona klimatu na poziomie lokalnym

jako czynnik w walce z ubóstwem

Związek pomiędzy zmianą klimatu a ubóstwem

La Paz: Osunięcia ziemi, jako skutek nasilenia się opadów deszczu
La Paz: Osunięcia ziemi, jako skutek nasilenia się opadów deszczu (© Stadt La Paz)

Jaki związek istnieje pomiędzy zmianą klimatu a ubóstwem?

Zmiana klimatu – jeden z powodów ubóstwa

Zmiana klimatu jest jednym z powodów ubóstwa. Od kliku lat skutki zmian klimatycznych sprawiają, że walka z ubóstwem w niektórych regionach świata staje przed całkiem nowymi wyzwaniami. Ludność w krajach gospodarczo słabiej rozwiniętych a także ogólnie ludność żyjąca w biedzie jest szczególnie dotknięta negatywnymi skutkami globalnego ocieplenia.

To właśnie w najbiedniejszych krajach naszej planety odnotowuje się najwięcej ofiar śmiertelnych na skutek katastrof klimatycznych. Jednocześnie jednak, prognozy naukowców nie stwierdzają wyższego wzrostu temperatury w tych krajach, ani nie przewidują takowego w przyszłości, niż w innych regionach na Ziemi. Jakie zatem są powody tego zróżnicowanego zagrożenia poprzez zmiany klimatu?

Obszary zamieszkania

Nadzwyczaj często ubóstwo spotykane jest w regionach o niekorzystnym klimacie. Przykładowo na pustyniach lub w terenach górskich panuje klimat charakteryzujący się brakiem wody oraz ekstremalnymi temperaturami. Rozwój gospodarczy w tych regionach jest znacznie utrudniony. Już niewielkie zmiany klimatu mogą w tych regionach prowadzić do upadku miejscowych gałęzi gospodarki a nawet do całkowitego upadku tradycyjnego trybu życia. Ubóstwo i migracja stanowią konsekwencje.

Rolnictwo

Ubóstwo można spotkać w dużym stopniu także na terenach wiejskich, gdzie większość mieszkańców utrzymuje się z uprawy roli. Wpływ zmian klimatu na rolnictwo jest silniejszy i bardziej bezpośredni, w porównaniu do przemysłowego czy też usługowego sektora gospodarki.

Dłuższe okresy suszy zmniejszają wielkość plonów w wielu regionach oraz powodują konieczność instalacji systemów nawadniających. Wilgotny klimat z wyższymi temperaturami sprzyja rozwojowi szkodników. W ten sposób burze, ulewy i inne ekstremalne zjawiska pogodowe bezpośrednio wpływają na życie ludności, dla której uprawa roli stanowi główny środek utrzymania.

Brak zdolności do przystosowania się

Przeprowadzenie działań służących do przystosowania się do środowiska po zmianach klimatycznych jest często połączone z wysokim nakładem środków finansowych oraz technicznych: nowe i wyższe zapory wodne ochraniające wybrzeże przy podwyższeniu poziomu morza; systemy nawadniania, które rekompensują braki opadów; systemy wczesnego ostrzegania alarmujące ludność przed osunięciami ziemi po nagłych ulewach. Bogate kraje, takie jak Niemcy czy też USA, radzą sobie z tymi problemami dzięki silnej gospodarce. W wielu krajach Afryki, Azji, oraz Ameryki Południowej brakuje jednak nie tylko środków finansowych, ale także „know-how”, aby opracować efektywne strategie dopasowania się do zmian klimatycznych.

Sprawiedliwość w kwestiach klimatu

  • Lateinamerika-Zentrum e.V. on facebook
  • Lateinamerika-Zentrum e.V. Youtube-Channel

Newsletter

Chcecie Państwo być zawsze na bieżąco? Proszę zamówić nasz Newsletter.

Zamów Newsletter » 

 

Forum

Chcecie Państwo dodać słówko od siebie?
Dyskutujcie z nami na forum.

Do forum » 

 

Ankieta

Jakie jest Państwa zdanie na ten temat?

Do ankiety »