Protect the climate - home

2 stopnie więcej – i co z tego?

Ochrona klimatu na poziomie lokalnym

jako czynnik w walce z ubóstwem

Cele projektu

chlopczyk z roslina (© Archiwum LAZ)
© Archiwum LAZ

Cele projektu protect the climate

Kształtowanie świadomości / edukacja

Wzbudzić zainteresowanie

Projekt zwraca uwagę w Niemczech i w Polsce na związek pomiędzy zmianami klimatu a ubóstwem – na podstawie przykładów z czterech południowoamerykańskich krajów. Pokazujemy problemy zmian klimatycznych i ich regionalny wpływ na ubóstwo. Jednocześnie przedstawiamy innowacyjne metody z Boliwii, Brazylii, Chile oraz Peru, jak się do tych zmian dostosować a także próby przeciwdziałania zmianom klimatycznym na poziomie lokalnym w celu walki z ubóstwem. Partnerzy projektu z Chile i Peru cierpią dla przykładu na ciągły niedobór wody, miasto La Paz w Boliwii z kolei, zmaga się z powodziami i obsunięciami ziemi na skutek intensywniejszych opadów. Postępujące karczowanie lasów deszczowych Amazonii ma daleko sięgające skutki – zarówno dla globalnego klimatu jak i dla mieszkańców tych rejonów.

Do tego celu przedstawiamy przykładowo sytuację w czterech krajach południowoamerykańskich. Pokazujemy problemy związane ze zmianami klimatycznymi oraz innowacyjne działania poszczególnych krajów w celu dostosowania się do przemian oraz przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Nasz miejscowy partner projektu współpracuje tam przy projektach ponownego zalesiania.

Związek pomiędzy zmianami klimatu a ubóstwem

Zaangażowanie do ochrony klimatu

Dialog i sieci współpracy

Jesteśmy przekonani o tym, że globalne problemy wymagają także globalnej reakcji. Dlatego też, wspieramy dialog ludności i społeczeństwa obywatelskiego w Niemczech i w Polsce z naszymi południowoamerykańskimi instytucjami partnerskimi i pomagamy w budowie krajowych oraz międzynarodowych sieci zajmujących się ochroną klimatu.

  • Lateinamerika-Zentrum e.V. on facebook
  • Lateinamerika-Zentrum e.V. Youtube-Channel

Newsletter

Chcecie Państwo być zawsze na bieżąco? Proszę zamówić nasz Newsletter.

Zamów Newsletter » 

 

Forum

Chcecie Państwo dodać słówko od siebie?
Dyskutujcie z nami na forum.

Do forum » 

 

Ankieta

Jakie jest Państwa zdanie na ten temat?

Do ankiety »