Protect the climate - home

2 stopnie więcej – i co z tego?

Ochrona klimatu na poziomie lokalnym

jako czynnik w walce z ubóstwem

Powiat Rhein-Sieg

Siedziba władz powiatowych w Siegburgu
Siedziba władz powiatowych w Siegburgu (© Stefan Knauf)

Wnioskodawca projektu i kontrahent EU

Położenie i historia

Logo powiatu Rhein-Sieg

Powiat Rhein-Sieg należy ze względu na swoją wielkość, poziom rozwoju ekonomicznego i zróżnicowanie krajobrazowe, do najważniejszych i najciekawszych niemieckich powiatów. Otacza on miasto federalne Bonn, i graniczy na zachodzie z Voreifel (pasmo górskie) a na wschodzie z zalesionymi wyżynami Bergisches Land. Dzięki temu jego oferta kulturalna jest zróżnicowana i pełna wartych zwiedzenia atrakcji..

Swoją dzisiejszą nazwę oraz kształt Powiat Rhein-Sieg otrzymał w roku 1969, kiedy to do wcześniejszego powiatu Sieg dodano części rozwiązanego powiatu Bonn. W ciągu kolejnych lat doszło do szybkiego rozwoju Powiatu Rhein-Sieg z jego 19 miastami i gminami. Dzięki temu powiat ten od roku 1970 może odnotować wzrost zaludnienia o ponad 200.000 osób. Z około 600.000 mieszkańców, należy on dziś do największych powiatów w całych Niemczech.

Dogodne położenie geograficzne w centrum Europy oraz doskonałe połączenie komunikacyjne, gwarantują rozwój tego regionu w kierunku europejskim i międzynarodowym. Trzeba także dodać szeroki zakres oferty usługowej oraz korzystne rozmieszczenie sektorów gospodarki.

Partnerstwa miast

Powiat Rhein-Sieg wspiera, na poziomie europejskim i międzynarodowym, połączenia i wymianę pomiędzy gminami. Kontakty, przyjaźnie i partnerstwa pomiędzy miastami w Europie stanowiły po 2 wojnie światowej fundament dla współpracy europejskiej na poziomie lokalnym. Jak dotąd miasta i gminy powiatu Rhein-Sieg podtrzymują więcej niż 50 partnerstw z głównie europejskimi gminami i miastami. W roku 2001 powiat Rhein-Sieg nawiązał partnerstwo z polskim powiatem Bolesławiec, z którym to kontakty istniały już od wielu lat.

Zaangażowanie w cele-Millenium

Także w kwestiach globalnej sprawiedliwości oraz współpracy rozwojowej powiat ten działa bardzo aktywnie. W świadomości i poczuciu tej istotnej roli jaką odgrywają władze lokalne, władze powiatowe na posiedzeniu 19 czerwca 2006 roku ogłosiły swoje zdecydowanie i polityczną wolę współpracy dla wypełnienia milenijnych celów rozwoju ONZ (ang. „Millennium Development Goals“ – MDGs). Realizacja milenijnych celów rozwoju jest postrzegana, jako część polityki gminnej, np. w zakresie integracji społecznej, równości, czy też zrównoważonego rozwoju ekologicznego w ramach procesów Agendy 21. Powiat Rhein-Sieg angażuje się w ten sposób już od początku roku 2002, np. jako partner projektu w ramach unijnego programu „ASIA URBS” dla odbudowy administracji w stolicach dwóch prowincji Kambodży.

Powiat Rhein-Sieg może być stawiany jako wzór także przy realizacji siódmego celu MDG, zapewnienia równowagi ekologicznej. Aby zredukować emisję CO2 we własnych budynkach, zostały one odnowione pod kątem energetyki, i poprzez portal „Energiesparportal” na stronie powiatu Rhein-Sieg zainteresowani użytkownicy mają dostęp do informacji na temat ogrzewania, zużycia prądu oraz strony o wykorzystaniu energii słonecznej. Powiat Rhein-Sieg bierze także udział w konkursie „European Energy Award” (EEA), przy którym brane pod uwagę są wszystkie, istotne w kwestii klimatu, działy administracji powiatu, a także wyznaczane są działania i programy dla ochrony klimatu i oceniana jest ich realizacja w praktyce.

Projekt edukacyjny „2 stopnie więcej – i co z tego?“

Poprzez finansowany z Unii Europejskiej projekt „2 stopnie więcej – i co z tego? Ochrona klimatu na poziomie lokalnym, jako czynnik w walce z ubóstwem”, powiat Rhein-Sieg zwiększa swoje zaangażowanie w kwestii polityki ochrony klimatu, umacniając jednocześnie swoją obecność na międzynarodowej scenie. Jako wnioskodawca i kontrahent Unii Europejskiej powiat Rhein-Sieg odgrywa rolę pioniera w kwestiach ochrony klimatu dla zwalczania ubóstwa. Tym przyszłościowym projektem zachęca on jednocześnie mieszkańców Rhein-Sieg do większego zagłębienia się w tą interesującą tematykę. Tylko ten, kto w pełni zrozumie globalne powiązania, zaangażuje się później dla poprawy istniejącego stanu rzeczy. Dlatego też, w ramach projektu edukacyjnego, odwiedza się powiatowe placówki szkolne oraz instytuty badawcze przeprowadzając różne akcje i spotkania informacyjne. Sektor gospodarczy także nie jest pomijany. Powiat Rhein-Sieg wita ten projekt z radością i podekscytowaniem!

  • Lateinamerika-Zentrum e.V. on facebook
  • Lateinamerika-Zentrum e.V. Youtube-Channel

Niemcy

Partnerzy projektu w Niemczech
Podstawowe dane Niemiec

Ludność

80,2 milionów

Powierzchnia

357.050 km²

PKB/mieszkańca

31.415 €

HDI

0,905

Stolica

Berlin

Język urzędowy

niemiecki

Źródło: Auswärtiges Amt, UNDP

Newsletter

Chcecie Państwo być zawsze na bieżąco? Proszę zamówić nasz Newsletter.

Zamów Newsletter » 

 

Forum

Chcecie Państwo dodać słówko od siebie?
Dyskutujcie z nami na forum.

Do forum » 

 

Ankieta

Jakie jest Państwa zdanie na ten temat?

Do ankiety »