Protect the climate - home

2 stopnie więcej – i co z tego?

Ochrona klimatu na poziomie lokalnym

jako czynnik w walce z ubóstwem

Partner projektu w Brazylii

© Prefeitura de Santarém
© Prefeitura de Santarém

Projeto Saúde e Alegria

Logo partnera projektu Saúde e Alegria

Organizacja

Projeto Saúde e Alegria to organizacja nonprofit z siedzibą w mieście Santarém w brazylijskiej Amazonii. Grupa „Projeto Saúde e Alegria” działa w dziedzinach: zdrowie, edukacja, kultura oraz ochrona środowiska naturalnego. Wspiera ona procesy z partycypacją obywatelską, prowadzące do zintegrowanego i długotrwałego rozwoju lokalnego, mające przysłużyć się do usprawnienia politycznych procesów, poprawy warunków życia i zwiększenia praw obywatelskich.

Zmiany klimatyczne w Amazonii

Organizacja dociera ze swoją działalnością do około 30.000 mieszkańców, zaludniających wioski porozrzucane nad brzegami rzeki Amazonki i jej dopływów. Ludność z rejonów, które obejmuje projekt żyją głównie z polowania, rybołówstwa, zbieractwa płodów leśnych i uprawy rolnej. Ich samowystarczalność jest jednak mocno zagrożona z powodu intensywnego wycinania lasów. Odczuwają oni zmiany klimatu oraz ich skutki już w ich codziennym życiu. Czasem dłuższe okresy suszy powodują wysychanie rzek a innym razem intensywne opady deszczu skutkują w powodziach zalewających pola uprawne i domostwa. .

Rola Saúde e Alegria przy protect the climate

Lateinamerika-Zentrum e.V. (LAZ; Centrum Latynoamerykańskie) od 1994 skutecznie współpracuje z Projeto Saúde e Alegria i pośredniczyło dla projektu edukacyjnego w nawiązaniu kontaktu z powiatem Rhein-Sieg. Dla tego projektu organizacja opisała w skrócie obecną sytuację na miejscu a swoje wrażenia przedstawiła w materiale filmowym. Instalując urządzenia energii odnawialnej organizacja pomaga w elektryfikacji odległych obszarów a jednocześnie przyczynia się do redukcji gazów cieplarnianych.

© Prefeitura Municipal de Santarém
© Prefeitura Municipal de Santarém
© Prefeitura Municipal de Santarém
© LAZ
© LAZ
© Prefeitura Municipal de Santarém
© Prefeitura Municipal de Santarém
© Prefeitura Municipal de Santarém
  • Lateinamerika-Zentrum e.V. on facebook
  • Lateinamerika-Zentrum e.V. Youtube-Channel

Brazylia

Partner projektu w Brazylii
Podstawowe dane Brazylii

Ludność

194 milionów

Powierzchnia

8,5 Mio. km²

Roczny PKB/mieszkańca

12.690 USD (2011)

HDI

0,718

Stolica

Brasília

Język urzędowy

portugalski

Źródło: Auswärtiges Amt, UNDP

Newsletter

Chcecie Państwo być zawsze na bieżąco? Proszę zamówić nasz Newsletter.

Zamów Newsletter » 

 

Forum

Chcecie Państwo dodać słówko od siebie?
Dyskutujcie z nami na forum.

Do forum » 

 

Ankieta

Jakie jest Państwa zdanie na ten temat?

Do ankiety »