Protect the climate - home

2 stopnie więcej – i co z tego?

Ochrona klimatu na poziomie lokalnym

jako czynnik w walce z ubóstwem

Lateinamerika-Zentrum e.V. (LAZ; Centrum Latynoamerykańskie)

Uroczystość 50-lecia Lateinamerikazentrum e.V.
Uroczystość 50-lecia LAZ (© LAZ)

Od 50 lat dla Ameryki Łacińskiej

Przedstawienie stowarzyszenia

Logo Lateinamerika-Zentrum e.V.

Lateinamerika-Zentrum e.V. (LAZ; Centrum Latynoamerykańskie) to stowarzyszenie non-profit dla współpracy rozwojowej z siedzibą W Bonn. LAZ – założone w roku 1961 – od ponad 50 lat wspiera projekty latynoamerykańskich organizacji partnerskich. Partnerzy ci na miejscu angażują się dla trwałej likwidacji ubóstwa oraz poprawy warunków życia nieuprzywilejowanych grup ludności.

Wspierane projekty orientują się na pomysłach oraz inicjatywie organizacji latynoamerykańskich. Opierają się one na podstawowym założeniu „pomocy do samopomocy”. Głównym kierunkiem jest wspieranie przedsięwzięć w dziedzinach: edukacja, „Empowerment” kobiet, szkolenie zawodowe, rolnictwo i opieka zdrowotna. Projekty te od niedawna kładą coraz większy nacisk na ochronę środowiska i klimatu. Celem jest wsparcie tych projektów w określonym, ograniczonym czasie, a jednocześnie umacnianie organizacji partnerskich. W ten sposób są one w stanie kontynuować swoją pracę także po zakończeniu ich wspierania. .

Do dnia dzisiejszego LAZ współfinansował i towarzyszył około 1.000 projektom w siedemnastu krajach. LAZ był i w dalszym ciągu jest wspierany szczególnie przez Unię Europejską oraz Federalne Ministerstwo Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (BMZ).

Praca edukacyjna LAZ

LAZ zajmuje się także projektami działalności edukacyjnej w sferze polityki rozwojowej w Niemczech oraz w Europie. Swoje główne zadanie Stowarzyszenie widzi przy tym w informowaniu na temat warunków życia w Ameryce Łacińskiej i uwrażliwianiu na globalne problemy i niesprawiedliwość – m.in. na związek zmian klimatu z ubóstwem. Różne publiczne spotkania i akcje w Niemczech mają poza tym ukazać różnorodność tego kontynentu i jego kultury. LAZ może przy tym liczyć na wsparcie ze strony kręgu przyjaciół, w tym wielu osób z Ameryki Łacińskiej.

Rola LAZ przy protect the climate

Lateinamerika-Zentrum e.V. (LAZ; Centrum Latynoamerykńskie) jest głównym partnerem powiatu Rhein-Sieg. Wspiera ono gminę przy realizacji projektu oraz było już wcześniej zaangażowane w jego planowanie. Dla przykładu Stowarzyszenie pośredniczyło pomiędzy powiatem Rhein-Sieg a niektórymi południowoamerykańskimi partnerami. Ponadto Lateinamerika-Zentrum e.V. zadeklarowało gotowość znalezienia sponsorów na pokrycie większości jeszcze brakującej części sfinansowania projektu. Unia Europejska pokrywa 75 procent całkowitych kosztów.

  • Lateinamerika-Zentrum e.V. on facebook
  • Lateinamerika-Zentrum e.V. Youtube-Channel

Niemcy

Partner projektu w Niemczech
Podstawowe dane Niemiec

Ludność

80,2 milionów

Powierzchnia

357.050 km²

PKB/mieszkańca

31.415 €

HDI

0,905

Stolica

Berlin

Język urzędowy

niemiecki

Źródło: Auswärtiges Amt, UNDP

Newsletter

Chcecie Państwo być zawsze na bieżąco? Proszę zamówić nasz Newsletter.

Zamów Newsletter » 

 

Forum

Chcecie Państwo dodać słówko od siebie?
Dyskutujcie z nami na forum.

Do forum » 

 

Ankieta

Jakie jest Państwa zdanie na ten temat?

Do ankiety »