Protect the climate - home

2 stopnie więcej – i co z tego?

Ochrona klimatu na poziomie lokalnym

jako czynnik w walce z ubóstwem

Impressum

Główny partner powiatu Rhein-Sieg: 

Lateinamerika-Zentrum e.V. (LAZ; Centrum Latynoamerykańskie)

Dr. Werner-Schuster-Haus
Kaiserstraße 201
53113 Bonn

Tel.: 0 22 8 / 21 07 88; 0 22 8 / 24 25 68 5
Fax: 0 22 8 / 24 16 58 

E-Mail: ptc@lateinamerikazentrum.de 
www.lateinamerikazentrum.de

Reprezentowane przez:

Uprawnionym przedstawicielem jest zarządzający Prezydent
Dr. Helmut Hoffmann.

Wpis do rejestru sądowego:

Rejestr sądu: Sąd Rejonowy (Amtsgericht) w Bonn
Numer ewidencyjny: 2991

Numer identyfikacyji podatkowej:

DE122123088

Redakcja/Opracowanie treści:

Christina Hoffmann, Katharina Nordhorn

Realizacja/Webdesign:

elixis design creator, Sankt Augustin

Carsten Schmidt

 

Odpowiedzialność prawna:

Odpowiedzialność za treści:

Treści zawarte na naszych stronach zostały opracowane z największą starannością. Za ich prawidłowość, kompletność oraz aktualność nie bierzemy jednakże odpowiedzialności. Jako oferujący usługi, jesteśmy zgodnie z § 7 ust. 1 ustawy o telekomunikacji (niem. TMG – Telemediengesetz) oraz w myśl ogólnie obowiązujących przepisów odpowiedzialni za umieszczone na niniejszych stronach treści własne. Jednak zgodnie z paragrafami od § 8 do § 10 TMG nie mamy obowiązku monitorować ani śledzić przekazywanych, bądź archiwizowanych nielegalnych treści pochodzących z obcych źródeł. Zgodnie z obowiązującymi ustawami nie mamy obowiązku usuwania lub blokowania informacji zamieszczanych na stronie. Odpowiedzialność ta zaczyna się w momencie powiadomienia o złamaniu prawa. W przypadku złamania prawa niedozwolone treści zostaną wtedy natychmiast usunięte.

Odpowiedzialność za linki

Niniejsza strona zawiera linki do stron internetowych osób trzecich, na których treści nie mamy żadnego wpływu. Za owe treści obce nie ponosimy w związku z tym odpowiedzialności. Leży ona tylko i wyłącznie po stronie oferenta, bądź zarządzającego stroną. W momencie umieszczania linków, treści stron internetowych, do których odsyłamy, zostały sprawdzone pod kątem ewentualnego naruszenia prawa. Nie stwierdzono wówczas jakichkolwiek nieprawidłowości. Stałe nadzorowanie treści zawartych na stronach, do których odsyłamy, nie jest jednak możliwe. W przypadku rozpoznania naruszenia prawa na stronach osób trzecich, dostęp do nich zostanie niezwłocznie zablokowany.

Prawo autorskie

Opracowane przez zarządzających niniejszą stroną treści oraz prace autorskie podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Ich powielanie, edytowanie, rozpowszechnianie oraz każdy inny rodzaj ich przetwarzania wymagają pisemnej zgody autora, bądź też twórcy. Pobieranie plików oraz kopiowanie tej strony dozwolone jest wyłącznie do użytku prywatnego, a nie do celów komercyjnych. Treści, niebędące własnością zarządzającego stroną, bądź właściciela strony, podlegają prawu autorskiemu osób trzecich. Treści osób trzecich są jako takowe szczególnie oznaczone. W przypadku podejrzenia naruszenia praw autorskich, prosimy o stosowne informacje w tej sprawie. Stwierdzenie naruszenia prawa spowoduje niezwłoczne usunięcie tych treści.

Źródło: Disclaimer (tłumaczenie własne z niemieckiego; bez użycia tekstu o ochronie danych) od eRecht24, Portalu o prawie internetowym od adwokata Sörena Sieberta

Szczególne podziękowania naszym praktykantkom i praktykantom

Dziękujemy praktykantkom i praktykantom za czynne wsparcie przy realizacji projektu a także przy tworzeniu, pielęgnacji i tłumaczeniu tej strony internetowej:

  • Andreas Wagner
  • Anna Bernhard
  • Kristina Kötterheinrich
  • Lena Lindner
  • Sebastian Müller
  • Tamara Cortés González
  • Thea Güttler
  • Vivian Napoles
  • Lateinamerika-Zentrum e.V. on facebook
  • Lateinamerika-Zentrum e.V. Youtube-Channel

Informacje na temat ochrony danych osobowych

Newsletter

Chcecie Państwo być zawsze na bieżąco? Proszę zamówić nasz Newsletter.

Zamów Newsletter » 

 

Forum

Chcecie Państwo dodać słówko od siebie?
Dyskutujcie z nami na forum.

Do forum » 

 

Ankieta

Jakie jest Państwa zdanie na ten temat?

Do ankiety »